Életrajz – Filozófia

Malasits Zsolt 1961-ben Magyarországon, Győrben született. Ugyanitt élő és alkotó festőművész.

Képzőművészeti tanulmányait 1989-1993 között Finnországban folytatja.

1984 óta készít művészi színvonalú műtárgyakat. Alkalmazott technikái: kerámia-, kő-, bronz-szobrok, kézműves papírra olajjal, vászonra akrillal és olajjal készített festmények. 1998-ban megnyitja Győr történelmi belvárosában a Malasits Galériát, ahol a mai napig alkot.

2000-ben megalakul a Korszakváltó csoport, melynek alapító tagja és művészeti vezetője. A csoport ismert, híres festőkből áll, akik óriás ponyvaképeket festenek és helyeznek el a város épületeinek falára.

2008-ban létrehívja a Három kéz művészeti csoportot.

Régóta foglalkoztatják az emberi kapcsolatok, ember Istenhez, ember emberhez való viszonya. Az élet dolgai, szeretet, szerelem, az ember útkeresése a teremtett világban. Ezen témák köré rendeződnek munkái. Képein rendszeresen megjelenik motívumként a hal, ami az állandó metamorfózist és a dolgok megfoghatatlanságát szimbolizálja. A meleg színvilág, a formanyelv a tiszta életre való vágyakozást jeleníti meg. Nemcsak vizuális élményt akar nyújtani, hanem gondolatokat ébreszteni is. Belső életét alapvető kettősség jellemzi: a jó és a rossz, az önzés és az önfeláldozás, mely hadakozik alkotói lelkében. Fő célja a „LÉNYEG” keresése és megtalálása.

A kezét sokszor a lelkén áthatoló isteni gondviselés, sugallat vezeti, mely jóval erősebb és tisztább, a földi ego korlátolt elképzeléseinél.

Művészetét alapvetően a spiritualitás, a szakralitás és a tiszta, szent királyaink időszakából fennmaradt hagyományok bemutatása jellemzik.

2017-ban megfesti Szent László Ikon című képét -több technikával- melyekből egy a Krakkói Magyar Fő konzulátusra kerül állandó bemutatásra, Szent László krakkói születésű lévén.

Győr kulturális életében 1993-óta aktívan részt vesz.

Nevéhez számtalan önálló és csoportos kiállítás, általa szervezett kulturális program, jótékonysági rendezvény és felajánlás fűződik.

2017-ben 16, egyenként 80×103 cm vászonból Óriásképet fest és állít össze, amit egy rendezvényen darabonként licitre bocsájt és a bevétel jelentős részét jótékonyságra ajánlja fel.

Győr város hírnevét több külföldön rendezett, nemzetközi művészeti fesztiválon öregbíti. Többek között 2016-ban Franciaországban, ahol két arany minősítést is nyer két különböző nemzetközi kiállításon, valamint 2017-ben Lengyelországban a Lengyel-Magyar napokon.

Malasits Zsolt személyes lelki békéje érdekében sikereit a példamutatás és a család fontosságának hangsúlyozása által az emberiség szolgálatába állítja, és csak a következő nemzedék dönti el, hogy hová sorolja az elért eredményt.

Kiállításokon díjat nyer Olaszországban és két alkalommal Franciaországban.

Hazáján kívül kiállít Szlovákiában, Finnországban, Svédországban, Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban, Svájcban, Horvátországban és Lengyelországban is.